sani

listen to the pronunciation of sani
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) san'atla yaratan
ikinci
Yaratan, yaratıcı
Yapan, meydana getiren
SANİ
(Osmanlı Dönemi) İkinci
SANİ
(Hukuk) Yapan, yaratan, ortaya çıkaran
SANİ'
(Osmanlı Dönemi) Görülen i
SANİ'İYYET
(Osmanlı Dönemi) Ustaca ve tertibli yapıcı oluş. Sâni'lik.(Eğer eşya kendi nefislerine isnad edilirse, herbir zerreye bir uluhiyet lâzımdır. Meselâ, Ayasofya'nın bânisi inkâr edildiği takdirde her bir taşı Mimar Sinan olması lâzım geliyor. Öyle ise kâinatın Sânia olan delâleti, kendi nefsine olan delâletinden daha vâzıh, daha zâhir, daha evlâdır. Öyle ise kâinatın inkârı mümkün olsa bile, Sâniin inkârı mümkün değildir. M.N.)
SÂNİ AŞER
(Osmanlı Dönemi) Onikinci
Sâni'
(Osmanlı Dönemi) her şeyi sanatla yaratan Allah
sani
المفضلات