sahiden

listen to the pronunciation of sahiden
التركية - الإنجليزية
actually

Have you actually ever tried Thai food? - Sahiden hiç Tayland yemeği denedin mi?

for real
real

Really?! Man, you're kidding right? - Sahiden mi? Adam, şaka yapıyorsun değil mi?

She's really smart, isn't she? - O sahiden akıllı, değil mi?

honestly

Do you honestly believe Tom is telling the truth? - Tom'un gerçeği söylediğine sahiden inanıyor musun?

really, truly
joking apart
really

Really?! Man, you're kidding right? - Sahiden mi? Adam, şaka yapıyorsun değil mi?

Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong. - Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir.

really, truly, indeed
honest

Do you honestly believe Tom is telling the truth? - Tom'un gerçeği söylediğine sahiden inanıyor musun?

as a matter of fact
in all honesty
sure enough
(deyim) in fact
indeed
verily
sure
التركية - التركية
Gerçek olarak, gerçekten
zere
sahiden
المفضلات