sacralizes

listen to the pronunciation of sacralizes
الإنجليزية - الإنجليزية
third-person singular of
sacralizes
المفضلات