s-biçimi

listen to the pronunciation of s-biçimi
التركية - الإنجليزية
(İnşaat) ogee
yaşam biçimi
way of life
yürüme biçimi
gait
beklenmeyen dosya biçimi
(Bilgisayar) unexpected file format
dosya biçimi
(Bilgisayar) file format
ele alış biçimi
approach
ele alış biçimi (konuyu)
treatment
giyim biçimi
turnout
görüntü biçimi
(Bilgisayar) display format
görüntü biçimi
(Bilgisayar) image format
harita biçimi
(Bilgisayar) map format
html biçimi
(Bilgisayar) html format
huni biçimi
funnel-shaped
liste biçimi
(Bilgisayar) list format
numara biçimi
(Bilgisayar) number format
numara biçimi
(Bilgisayar) number
posta biçimi
(Bilgisayar) mail format
s biçimi
(İnşaat) ogee
saat biçimi
(Bilgisayar) time format
sabah biçimi
(Bilgisayar) morning format
tablo biçimi
(Bilgisayar) table format
tarih biçimi d4
(Bilgisayar) date format
yönetim biçimi
regime
düşünüş biçimi
way of thinking
ilgilenme işi veya biçimi
or form of care work
kabarma işi veya biçimi
swell job, or format
karşılanma işi veya biçimi
or form of compensation for work
kenetlenme işi veya biçimi
docking, or formats for business
kutlanma işi veya biçimi
celebrated work or style
kıskanma işi veya biçimi
business or form jealous
söyleyiş biçimi, söyleme
articulatory form, do not tell
takvim biçimi
style
tırmanmak işi veya biçimi
Born to climb or format
uçmak işi veya biçimi
Flying business or format
yalamak işi veya biçimi
lick job or format
üretim biçimi
mode of production
12 saatlik zaman biçimi
12-hour clock , 12-hour time format
24 saatlik zaman biçimi
24-hour clock , 24-hour time format
adres biçimi
address format
anahtar biçimi
(Bilgisayar) key format
anlatım biçimi
phraseology
belirli biçimi olmayan kısa müzik parçası
bagatelle
biff 5 biçimi
(Bilgisayar) biff 5 format
dalga biçimi
waveform
damga biçimi
character format
davranış biçimi
course of action
davranış biçimi
behavior pattern
eski enayi biçimi
slang outdated clothes; out of fashion
etiket biçimi
(Bilgisayar,Teknik) tag format
etki biçimi
action system
form alanı biçimi
(Bilgisayar) format form field
görüntü biçimi
image pattern
güçlü etkinlik biçimi
(Ticaret) semistrong form efficiency
huni biçimi vermek
funnel
ifade biçimi
explicandum
ifade biçimi
explanandum
incelikli anlatım biçimi
(Dilbilim) honorifics
internet biçimi
(Bilgisayar) internet format
japon selamlama biçimi
banzai
kafes biçimi
reticular
karakter biçimi
(Bilgisayar) character format
kart biçimi
card format
kayıt biçimi
record format
kentli dil biçimi
(Dilbilim) hyped urbanism
kullanış biçimi
hang
marsel saç biçimi
marcel wave
mektup biçimi
(Bilgisayar) letter format
metin biçimi
(Bilgisayar) text format
motor biçimi
(Otomotiv) engine variant
nakliye biçimi
mode of shipment
nesir biçimi
prosaism
oluk biçimi
synclinal
organ işlev biçimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) organ mode
oturum açma biçimi
(Bilgisayar) log on as
petek gözüyle görme biçimi
(Arılık) mosaic vision
postscript çıkış biçimi
(Bilgisayar) postscript output format
resim biçimi
(Bilgisayar) picture format
sayfa biçimi
(Bilgisayar) page format
saç biçimi
coiffure
saç biçimi
hairdo, hair style
seks davranışı biçimi
genitality
seslenme biçimi
(Dilbilim) address form
simge biçimi
(Bilgisayar) symbol format
sinir biçimi
nervature
sinir biçimi
nervation
sohbet biçimi
(Bilgisayar) chat format
sunu biçimi
(Bilgisayar) presentation format
sözcük biçimi
word format
tane biçimi
particle shape
tane biçimi
partide shape
tarih/saat biçimi
(Bilgisayar) date/time format
telgraf yazma biçimi
cablese
tercihli biçimi sapa
(Bilgisayar) set preferred format
uygulanış biçimi
(Hukuk) procedure
veri biçimi
data format
veri değişim biçimi
data interchange format
video biçimi
video format
yaprak biçimi
shape of the leaf
yaşam biçimi
habit
yorum biçimi
execution
yönetim biçimi
government
zengin metin biçimi
Rich Text Format
zengin metin biçimi japonya
(Bilgisayar) rich text format japan
çatal biçimi vermek
fork
üretim biçimi
manufacturing type
ıtalyan ifade biçimi
Italianism
التركية - التركية

تعريف s-biçimi في التركية التركية القاموس.

yaşam biçimi
Hayat tarzı
üretim biçimi
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
s-biçimi
المفضلات