sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta

listen to the pronunciation of sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta
التركية - التركية
mıstar
mastar
sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta

    الواصلة

    sı·va·cı ve du·var·cı·la·rın, cet·vel gi·bi kul·lan·dık·la·rı, u·zun, en·siz ve düz tah·ta

    النطق

    كلمة اليوم

    pariah
المفضلات