sınırsızlık

listen to the pronunciation of sınırsızlık
التركية - الإنجليزية
boundlessness
immeasurableness
indefiniteness
unrestraint
unlimitedness
immensity

I illuminate myself with immensity. - Ben kendimi sınırsızlıkla aydınlatıyorum.

illimitableness
infinitude
infiniteness
indeterminateness
limitlessness
sınırsız
{s} limitless

I strongly believe that human imagination is limitless. - İnsanın hayal gücünün sınırsız olduğuna güçlü bir şekilde inanıyorum.

Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities. - Uygarlık gereksiz ihtiyaçların sınırsız çarpmasıdır.

sınırsız
unlimited

Get Unlimited Space Now! - Sınırsız Alana Sahip Ol Şimdi!

The Eurail pass allows for unlimited travel inside Europe. - Eurail geçişi, Avrupa'da sınırsız seyahat imkanı sağlar.

sınırsız
{s} absolute
sınırsız
unrestricted

You will have unrestricted access to this area. - Bu alana sınırsız erişime sahip olacaksın.

sınırsız
cosmopolitan
sınırsız
enormously
sınırsız
unreserved
sınırsız
sovereign
sınırsız
blanket
sınırsız
(Bilgisayar) maximum allowed
sınırsız
term
sınırsız
total
sınırsız
cosmic
sınırsız
indefinite

Sami was on indefinite sick leave. - Sami sınırsız hasta iznindeydi.

sınırsız
unqualified
sınırsız
rimless
sınırsız
(Bilgisayar) no limit
sınırsız
incommensurable
sınırsız
bottomless
sınırsız
open-ended
sınırsız
broad
sınırsız
outright
sınırsız
infinite

Supplies of oil are not infinite. - Petrol arzı sınırsız değildir.

We cannot have infinite growth on a finite planet. - Sınırlı bir gezegende sınırsız bir büyüme olamaz.

sınırsız
unlimitedly
sınırsız
{s} borderless
sınırsız
{s} measureless
sınırsız
{s} immeasurable
sınırsız
{s} shoreless
sınırsız
without stint
sınırsız
{s} illimitable
sınırsız
{s} unstinted
sınırsız
{s} boundless
sınırsız
{s} unconfined
sınırsız
{s} unbounded
sınırsız
{s} plenary
sınırsız
boundless, limitless, unlimited, unrestricted
sınırsız
lacking a frontier, border, boundary, or limit
sınırsız
boundless, limitless, unlimited, unbounded, infinite
sınırsızlık
المفضلات