sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet

listen to the pronunciation of sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
التركية - التركية
sıcaklık
sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet

    الواصلة

    sı·cak o·lan şe·yin du·ru·mu, et·ki·si ve·ya sı·cak o·lan şe·yin ni·te·li·ği, ha·ra·ret

    النطق

    كلمة اليوم

    taboo
المفضلات