sıçratma

listen to the pronunciation of sıçratma
التركية - الإنجليزية
spatter
sıçratmak
splash
sıçratmak
leap
sıçratmak
{f} splatter
sıçra
(Bilgisayar) jump

The kangaroo jumps very high. - Kangurular çok yüksek sıçrarlar.

If jumps too high the rat - it's captured by the cat. - Fare çok yükseğe sıçrasa da, kedi tarafından yakalanır.

sıçra
{f} jumping
sıçra
(Bilgisayar) jump to
sıçratmak
slope
sıçratmak
cause to jump
sıçratmak
splash with
sıçra
{f} gambol
sıçra
{f} leap

That's one small step for a man, one giant leap for mankind. - Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır.

Think before you leap. - Sıçramadan önce düşün.

sıçra
{f} spring

That idea was a springboard for further discussions about sex. - Bu fikir seks hakkında daha fazla tartışmalar için bir sıçrama tahtasıydı.

sıçra
hop up
sıçra
{f} dart
sıçra
{f} leapt

The dog leapt and caught the disk in midair. - Köpek sıçradı ve havada diski yakaladı.

sıçra
{f} leaped

Tom leaped at Mary and tried to strangle her. - Tom, Mary'ye sıçradı ve onu boğmaya çalıştı.

Tom leaped from his seat. - Tom koltuğundan sıçradı.

sıçratmak
dash
kayakla kar sıçratma
snowplough
kayakla kar sıçratma
snowplow
su sıçratma
splash

Tom kept splashing water in Mary's face. - Tom Mary'nin yüzüne su sıçratmaya devam etti.

Children enjoying making a splash in water as they come off a waterslide. - Çocuklar su kaydırağına geldiklerinde su sıçratmayı seviyorlar.

sıçra
hop

Sami hopped from the bed. - Sami yataktan sıçradı.

sıçratmak
to cause to jump; to splash, to spatter
sıçratmak
dabble
sıçratmak
to cause (something) to fly out; to spatter, splatter; to splash
sıçratmak
dance
sıçratmak
{f} spatter
sıçratmak
{f} jump
sıçratmak
{f} slush
sıçratmak
slosh on
sıçratmak
to cause (something) to spread
sıçratmak
jerk
sıçratmak
bounce
sıçratmak
{f} slop
sıçratmak
slosh
sıçratmak
splutter
sıçratmak
bound
sıçratmak
{f} squirt
sıçratmak
to make (someone) jump
التركية - التركية
Sıçratmak işi
Sıçratmak
(Osmanlı Dönemi) TEVSİB
Sıçratmak
(Osmanlı Dönemi) İ'DA'
Sıçratmak
(Osmanlı Dönemi) TENKİR
sıçratmak
Sıçramak işini yaptırmak
sıçratmak
Sıçrama işini yaptırmak
sıçratma
المفضلات