sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık

listen to the pronunciation of sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
التركية - التركية
süreklilik
sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık

    الواصلة

    sü·rek·li ol·ma, ke·sin·ti·siz o·la·rak sü·rüp git·me du·ru·mu, de·vam·lı·lık

    النطق

    كلمة اليوم

    feuilleton
المفضلات