sözel

listen to the pronunciation of sözel
التركية - الإنجليزية
oral
{s} verbal

Social media may be inhibiting the ability of young people to communicate verbally. - Sosyal medya gençlerin sözel iletişim becerilerini kısıtlıyor olabilir.

non graphics
linguistic
non graphic
duyumsal-sözel yöntem
(Dilbilim) aural-oral method
التركية - التركية
Sözle ilgili, söze dayanan
Sosyal konuları kapsayan sınav
sözel öğrenme
Düşüncelerin iletişimi ve açıklanması için gerekli anlama ve anlatma becerilerini elde etme işi
sözel
المفضلات