söz veya yazı ile hareket veya düşünceyi doğru, haklı göstermeye çalışmak

listen to the pronunciation of söz veya yazı ile hareket veya düşünceyi doğru, haklı göstermeye çalışmak
التركية - التركية
savunmak
söz veya yazı ile hareket veya düşünceyi doğru, haklı göstermeye çalışmak

    الواصلة

    söz ve·ya ya·zı i·le ha·re·ket ve·ya dü·şün·ce·yi doğ·ru, hak·lı gös·ter·me·ye ça·lış·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    lavaliere
المفضلات