rudder position sensor

listen to the pronunciation of rudder position sensor
الإنجليزية - التركية
dümen pozisyon sensörü
rudder position sensor

  الواصلة

  rud·der po·si·tion sen·sor

  التركية النطق

  rʌdır pızîşın sensır

  النطق

  /ˈrədər pəˈzəsʜən ˈsensər/ /ˈrʌdɜr pəˈzɪʃən ˈsɛnsɜr/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات