room that has a system for regulating the temperature

listen to the pronunciation of room that has a system for regulating the temperature
الإنجليزية - الإنجليزية
temperature-controlled room
room that has a system for regulating the temperature

  الواصلة

  room that has a sys·tem for re·gu·lat·ing the tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  rum dhıt hız ı sîstım fôr regyıleytîng dhi temprıçır

  النطق

  /ˈro͞om ᴛʜət həz ə ˈsəstəm ˈfôr ˈregyəˌlātəɴɢ ᴛʜē ˈtemprəʧər/ /ˈruːm ðət həz ə ˈsɪstəm ˈfɔːr ˈrɛɡjəˌleɪtɪŋ ðiː ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  abacinate
المفضلات