right from the start

listen to the pronunciation of right from the start
الإنجليزية - التركية
başından beri
hemen başlangıçta
from the start
baştan
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف right from the start في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

from the start
from the beginning, from when it first started
right from the start

  التركية النطق

  rayt fırm dhi stärt

  النطق

  /ˈrīt fərm ᴛʜē ˈstärt/ /ˈraɪt fɜrm ðiː ˈstɑːrt/

  كلمة اليوم

  sciapodous
المفضلات