result from

listen to the pronunciation of result from
الإنجليزية - التركية
-den kaynaklanmak
-den meydana gelmek
çıkmak
-den doğmak
kaynaklanmak

Büyük başarılar sürekli çabadan kaynaklanmaktadır. - Big successes result from constant effort.

ileri gelmek
result from

  الواصلة

  re·sult from

  التركية النطق

  rizʌlt fırm

  النطق

  /rēˈzəlt fərm/ /riːˈzʌlt fɜrm/

  علم أصول الكلمات

  [ ri-'z&lt ] (intransitive verb.) 15th century. Middle English, from Medieval Latin resultare, from Latin, to rebound, from re- + saltare to leap; more at SALTATION.

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات