rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak

listen to the pronunciation of rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak
التركية - الإنجليزية
(deyim) rest on
rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak

    الواصلة

    rest on ö·ne's la·u·rels bir ba·şa·rıy·la ye·tin·mek, ba·şa·rı·dan son·ra yan ge·lip yat·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    iatrogenic
المفضلات