respectful of privacy or secrecy; quiet; diplomatic

listen to the pronunciation of respectful of privacy or secrecy; quiet; diplomatic
الإنجليزية - التركية

تعريف respectful of privacy or secrecy; quiet; diplomatic في الإنجليزية التركية القاموس.

discreet
{s} sağduyulu

Tom sağduyulu, değil mi? - Tom is discreet, isn't he?

Tom çok sağduyuludur. - Tom is very discreet.

discreet
{s} ağzı sıkı

Tom son derece ağzı sıkı. - Tom is extremely discreet.

Çok ağzı sıkı olacağım. - I'll be very discreet.

discreet
{s} ihtiyatlı

Tom bana Mary'nin ihtiyatlı olacağını düşündüğünü söyledi. - Tom told me that he thought Mary would be discreet.

Annesi çocuğu ihtiyatlı biçimde gözledi. - His mother discreetly kept an eye on the boy.

discreet
{s} tedbirli
discreet
saygılı
discreet
dikkatli ve nazik
discreet
sakınımlı
discreet
akıllıca
discreet
basiret
discreet
basiretle
discreet
{s} denli, tedbirli; ağzı sıkı, ağzından çıkana dikkat eden
discreet
{s} sır saklayan
discreet
{s} ketum
discreet
ihtiyat

Tom ihtiyatlı bir şekilde partiden erken ayrıldı. - Tom discreetly left the party early.

Annesi çocuğu ihtiyatlı biçimde gözledi. - His mother discreetly kept an eye on the boy.

discreet
basiretli
discreet
akıllı
الإنجليزية - الإنجليزية
discreet

John just doesn't understand that laughing at Mary all day is not very discreet.

respectful of privacy or secrecy; quiet; diplomatic
المفضلات