resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır

listen to the pronunciation of resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır
التركية - التركية
biz
resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır

    الواصلة

    resm·î ko·nuş·ma·da, ba·zen tek·lik bi·rin·ci ki·şi za·mi·ri ben ye·ri·ne kul·la·nı·lır

    كلمة اليوم

    nevus
المفضلات