reserved, modest

listen to the pronunciation of reserved, modest
الإنجليزية - التركية

تعريف reserved, modest في الإنجليزية التركية القاموس.

coy
cilveli
coy
çekingen
coy
{s} utangaç
coy
cilve
coy
coyness mahcubiyet
coy
{s} çekingen, utangaç, mahcup
coy
mahcubâne
coy
{s} nazlı
coy
çekingenlik
coy
coyly cilveli olarak
coy
utangaç/nazlı
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} coy
reserved, modest
المفضلات