represented accurately or precisely

listen to the pronunciation of represented accurately or precisely
الإنجليزية - التركية

تعريف represented accurately or precisely في الإنجليزية التركية القاموس.

delineate
çizme
delineate
skecini yapmak
delineate
vasıflandırma
delineate
şekil
delineate
nitelendirme
delineate
tasvir etmek
delineate
tarif et
delineate
taslağını çizmek
represented
{f} temsil et

Konferans sırasında şirketimizi temsil etti. - He represented our company at the conference.

Ağustosböceği antik çağlardan beri ilgisizliği temsil etmiştir. - The cicada has represented insouciance since antiquity.

delineate
betimlemek
delineate
şeklini çizmek
represented
temsil edilmiş
delineate
(Mukavele) şeklini çizmek, tarif etmek
delineate
{f} çizerek açıklamak
الإنجليزية - الإنجليزية
delineated
delineate
represented
represented accurately or precisely

  الواصلة

  represented ac·cu·rate·ly or pre·cise·ly

  التركية النطق

  reprızentıd äkyırıtli ır prisaysli

  النطق

  /ˌreprəˈzentəd ˈakyərətlē ər prēˈsīslē/ /ˌrɛprəˈzɛntəd ˈækjɜrətliː ɜr priːˈsaɪsliː/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات