remove the testicles of a male animal

listen to the pronunciation of remove the testicles of a male animal
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
castrate
emasculate
remove the testicles of a male animal

  الواصلة

  re·move the testicles of a male a·ni·mal

  التركية النطق

  rimuv dhi testîkılz ıv ı meyl änımıl

  النطق

  /rēˈmo͞ov ᴛʜē ˈtestəkəlz əv ə ˈmāl ˈanəməl/ /riːˈmuːv ðiː ˈtɛstɪkəlz əv ə ˈmeɪl ˈænəməl/

  كلمة اليوم

  duodecimal
المفضلات