religious ceremony

listen to the pronunciation of religious ceremony
الإنجليزية - التركية
ayin
dini merasim
conduct a religious ceremony
ayin yapmak
perform a religious ceremony
ayin yapmak
الإنجليزية - الإنجليزية
a ceremony having religious meaning
religious ceremony

  الواصلة

  re·li·gious cer·e·mo·ny

  التركية النطق

  rilîcıs serımōni

  النطق

  /rēˈləʤəs ˈserəˌmōnē/ /riːˈlɪʤəs ˈsɛrəˌmoʊniː/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات