relieve oneself of troubling information

listen to the pronunciation of relieve oneself of troubling information
الإنجليزية - التركية

تعريف relieve oneself of troubling information في الإنجليزية التركية القاموس.

relieve
{f} rahatlatmak

Monotonluğu rahatlatmak için ne yapabiliriz? - What can we do to relieve the monotony?

relieve
{f} avutmak
relieve
(Askeri) Değiştirmek, görevden ayırmak
relieve
yatıştırmak

Bu, stresi yatıştırmak için mükemmel bir yöntem. - It's an excellent method to relieve stress.

relieve
(kuşatılmış kenti) kurtarmak
relieve
nöbet değiştirmek
relieve
nöbeti devralmak
relieve
teskin etmek
relieve
avundurmak
relieve
azaltmak
relieve
ferahlatmak
relieve
{f} renk katmak
relieve
(fiil) rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek, kurtarmak, teselli vermek, avutmak, içini rahatlatmak, nöbeti devralmak, yardım yapmak, sadaka vermek, renk katmak, belirginleştirmek, dikkat çekmesini sağlamak, çare bulmak, kabartma yapmak, torna etmek
relieve
(Tıp) Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak
relieve
{f} kabartma yapmak
relieve
yerine nöbete girmek
relieve
{f} gönlünü ferahlatmak
relieve
renk katarak güzellik vermek
relieve
{f} dikkat çekmesini sağlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
unbosom
relieve
relieve oneself of troubling information

  الواصلة

  re·lieve one·self of troubling in·for·ma·tion

  التركية النطق

  riliv wʌnself ıv trʌblîng înfôrmeyşın

  النطق

  /rēˈlēv ˌwənˈself əv ˈtrəbləɴɢ ənˈfôrˈmāsʜən/ /riːˈliːv ˌwʌnˈsɛlf əv ˈtrʌblɪŋ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  كلمة اليوم

  carrageen
المفضلات