relating to healing

listen to the pronunciation of relating to healing
الإنجليزية - التركية

تعريف relating to healing في الإنجليزية التركية القاموس.

medical
(Biyoloji) medikal

O medikal tedaviyi reddetti. - He was refused medical treatment.

Her şeyi medikal jargonla açıklarsan, herkesin onu hemen anlaması imkansız. - If you explain everything in medical jargon, it's impossible that everyone understands immediately.

medical
tıbbi

O bir dizi tıbbi keşifler yaptı - She made a series of medical discoveries.

Bizim bebekler için daha fazla tıbbi bakıma ihtiyacımız var. - We need more medical care for infants.

medical
tıbba ait
medical
sağlık

Sağlık sigortamı kullanabilir miyim? - Can I use my medical insurance?

Tom yüksek sağlık giderleri olduğu için maaşıyla geçinemiyor. - Tom can't get along on his salary because he has high medical expenses.

medical
tıbbi muayene
medical
medical jurisprudence adli tıp
medical
{s} tedavi edici
medical
medical botany tıbbi bitkiler ilmi
medical
yönünden
medical
medicallytıbbi maksatlarla
medical
tıbben

Bildiğim kadarıyla Tom'un tıbben bir sorunu yok. - As far as I can tell, there's nothing medically wrong with Tom.

Şu anda bu hastalığı tedavi etmek tıbben mümkün değildir. - At present it is medically impossible to cure this disease.

medical
tıbbba ait
medical
(Tıp) Tıp talebesi
medical
{s} iyileştirici
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} medical
{a} medicinal
relating to healing

  الواصلة

  re·lat·ing to heal·ing

  التركية النطق

  rileytîng tı hilîng

  النطق

  /rēˈlātəɴɢ tə ˈhēləɴɢ/ /riːˈleɪtɪŋ tə ˈhiːlɪŋ/

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات