related to an ellipse or its mathematical definition

listen to the pronunciation of related to an ellipse or its mathematical definition
الإنجليزية - التركية

تعريف related to an ellipse or its mathematical definition في الإنجليزية التركية القاموس.

elliptic
beyzi
elliptic
yumurtamsı
elliptic
{s} oval

Gezegenler oval yörüngeler izler. - The planets follow elliptical orbits.

elliptic
dolaylı/eliptik
elliptic
{s} eliptik

Sirius eliptik bir yörüngeye sahiptir. - Sirius has an elliptical orbit.

Güneş sistemimiz eliptik bir şekle sahiptir ve Samanyolu olarak bilinen bir galaksinin parçasıdır. - Our solar system has an elliptical shape and is part of a galaxy known as the Milky Way.

elliptic
{s} elips şeklinde
elliptic
{s} bazı sözcükleri çıkarılmış
elliptic
{s} eksiltili
الإنجليزية - الإنجليزية
elliptic
related to an ellipse or its mathematical definition

  الواصلة

  re·la·ted to an el·lipse or its math·e·ma·ti·cal de·fi·ni·tion

  التركية النطق

  rileytıd tı ın îlîps ır îts mäthımätîkıl defınîşın

  النطق

  /rēˈlātəd tə ən əˈləps ər əts ˌmaᴛʜəˈmatəkəl ˌdefəˈnəsʜən/ /riːˈleɪtəd tə ən ɪˈlɪps ɜr ɪts ˌmæθəˈmætɪkəl ˌdɛfəˈnɪʃən/

  كلمة اليوم

  bilk
المفضلات