rejecting any belief in gods

listen to the pronunciation of rejecting any belief in gods
الإنجليزية - التركية
Tanrılar herhangi bir inanç reddetme
atheistic
allahsız
atheistic
zındık
unbelieving
imansız
atheistic
{s} tanrıtanımaz
atheistic
{s} allah'sız
atheistic
{s} imansız
atheistic
{s} ateistik, ateist, Tanrıtanımaz; zındık (kimse)
atheistic
{s} ateist

Burada kimse Ateist bir yaşam sürmez. Afetler sırasında veya güzel günlerde herkes Tanrı'ya inanır. - Nobody here lives an atheistic life. During disasters and during fortunes everyone relies on God.

atheistic
{s} dinsiz
unbelieving
{s} inanmayan
unbelieving
iman etmeyen
unbelieving
{s} inançsız
unbelieving
{s} şüpheci
unbelieving
{s} kâfir
الإنجليزية - الإنجليزية
unbelieving
atheistic
rejecting any belief in gods

  الواصلة

  rejecting a·ny be·lief in gods

  التركية النطق

  ricektîng eni bîlif în gädz

  النطق

  /rēˈʤektəɴɢ ˈenē bəˈlēf ən ˈgädz/ /riːˈʤɛktɪŋ ˈɛniː bɪˈliːf ɪn ˈɡɑːdz/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات