refers to an investor's long or short holdings of a particular security

listen to the pronunciation of refers to an investor's long or short holdings of a particular security
الإنجليزية - التركية

تعريف refers to an investor's long or short holdings of a particular security في الإنجليزية التركية القاموس.

position
konum

Şu anda hassas bir konumdayım. - I am now in a delicate position.

Senin konumunu mükemmel şekilde anlıyorum. - I understand your position perfectly.

position
{i} durum

Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa. - Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split.

Tom durumunu netleştirdi. - Tom made his position clear.

position
(Kanun) yargı
position
pozisyonlandırmak
position
(Ticaret) kişisel görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
yerini belirlemek
position
hal

Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu. - My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

position

Hükümet konağında iyi bir işi var. - He has a good position in a government office.

O, firmada önemli bir konumu işgal eder. - He occupies a prominent position in the firm.

position
memuriyet
position
{f} konumla

Takım yıldızları gökyüzündeki yıldızların konumlarını tanımaya yardım etmek için faydalı bir yol olabilir. - Constellations can be a useful way to help identify positions of stars in the sky.

position
{i} fikir
position
{i} duruş
position
(fiil) yerleştirmek, koymak, yerini belirlemek
position
{i} yer

Yerinde olsam, onu derhal yaparım. - Were I in your position, I would do it at once.

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

position
{f} koymak
position
{i} görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
{i} statü
الإنجليزية - الإنجليزية
position
refers to an investor's long or short holdings of a particular security

  الواصلة

  refers to an investor's Long or Short holdings of a par·ti·cu·lar se·cu·ri·ty

  التركية النطق

  rıfırz tı ın învestırz lông ır şôrt hōldîngz ıv ı pırtîkyılır sîkyûrıti

  النطق

  /rəˈfərz tə ən ənˈvestərz ˈlôɴɢ ər ˈsʜôrt ˈhōldəɴɢz əv ə pərˈtəkyələr səˈkyo͝orətē/ /rəˈfɜrz tə ən ɪnˈvɛstɜrz ˈlɔːŋ ɜr ˈʃɔːrt ˈhoʊldɪŋz əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr sɪˈkjʊrətiː/

  كلمة اليوم

  agnomen
المفضلات