referring to something that has received an infection

listen to the pronunciation of referring to something that has received an infection
الإنجليزية - التركية

تعريف referring to something that has received an infection في الإنجليزية التركية القاموس.

infected
bulaşmak
infected
enfekte olan
infected
enfekte

Tom ve çalışanları tüm enfekte koyunları öldürdü. - Tom and his workers killed all the infected sheep.

Erkekler HPV ile enfekte olabilirler. - Men can be infected with HPV.

infected
bulaşmış

Tom'un sorunu ne? Onun bilgisayarına virüs bulaşmış. - What's wrong with Tom? His computer is infected with a virus.

Dan hastalık bulaşmış tüm koyunları öldürdü. - Dan killed all the infected sheep.

infected
(Bilgisayar) Virüslü
infected
enfekte ol

O kesik enfekte olmuş görünüyor. - That cut looks infected.

Enfekte olduğunu düşünüyorum. - I think you've been infected.

الإنجليزية - الإنجليزية
infected

The infected bodies were hastily piled up and burned.

referring to something that has received an infection

  الواصلة

  re·fer·ring to some·thing that has re·ceived an in·fec·tion

  التركية النطق

  rîfırîng tı sʌmthîng dhıt hız risivd ın înfekşın

  النطق

  /rəˈfərəɴɢ tə ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət həz rēˈsēvd ən ənˈfeksʜən/ /rɪˈfɜrɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ ðət həz riːˈsiːvd ən ɪnˈfɛkʃən/

  كلمة اليوم

  epiphany
المفضلات