reduce the information content of

listen to the pronunciation of reduce the information content of
الإنجليزية - التركية

تعريف reduce the information content of في الإنجليزية التركية القاموس.

degrade
bozulmak
degrade
iki paralık etmek
degrade
parçalara ayırmak
degrade
küçültmek
degrade
kepaze etmek
degrade
ayrıştırmak
degrade
aşağılamak
degrade
{f} indirgemek
degrade
küçük düşürmek
degrade
{f} alçak bir duruma düşürmek
degrade
degrading alçaltıcı
degrade
{f} aşınmaya uğramak
degrade
(fiil) indirmek, indirgemek, düşmek; rütbesini indirmek; küçük düşürmek, onurunu kırmak; rengini açmak, aşınmaya uğramak, gerilemek
degrade
(Tekstil) ayrıştırmak, çözmek
degrade
(Askeri) Rütbesini indirmek, alçaltmak
degrade
{f} rengini açmak
degrade
{f} rütbesini indirmek
degrade
{f} onurunu kırmak
degrade
ayrıştır/alçalt
الإنجليزية - الإنجليزية
degrade
reduce the information content of

  الواصلة

  re·duce the in·for·ma·tion con·tent of

  التركية النطق

  ridus dhi înfôrmeyşın kıntent ıv

  النطق

  /rēˈdo͞os ᴛʜē ənˈfôrˈmāsʜən kənˈtent əv/ /riːˈduːs ðiː ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən kənˈtɛnt əv/

  كلمة اليوم

  zabernism
المفضلات