reddedilemez

listen to the pronunciation of reddedilemez
التركية - الإنجليزية
unrepudiated
irrebuttable
irrecusable
irrefusable
irrefutable

This is irrefutable proof that Mary is innocent. - Bu Mary'nin masum olduğunun reddedilemez kanıtıdır.

There was also an irrefutable sadness in his eyes. - Ayrıca onun gözlerinde reddedilemez bir üzüntü vardı.

reddet
{f} disclaim
reddet
(Bilgisayar) decline

He declined my proposal. - O benim önerimi reddetti.

They declined our invitation. - Onlar davetimizi reddetti.

reddet
(Bilgisayar) deny

I have to deny your request. - İsteğini reddetmek zorundayım.

Nobody here is denying that. - Buradaki hiç kimse onu reddetmiyor.

reddet
(Bilgisayar) reject

She rejected my proposal. - O benim önerimi reddetti.

Jefferson rejected this idea. - Jefferson bu fikri reddetti.

reddet
{f} spurned
reddet
throw out
reddet
{f} rejected

The customer rejected everything that I showed her. - Müşteri, gösterdiğim her şeyi reddetti.

Jefferson rejected this idea. - Jefferson bu fikri reddetti.

reddet
jilt
reddet
{f} spurring
reddet
{f} gainsaid
reddet
refuse

She refused his offer. - Onun teklifini reddetti.

Rosa Parks refused to give up her seat for a white passenger. - Rosa Parks, beyaz bir yolcuya koltuğunu bırakmayı reddetti.

reddet
repudiate
reddet
{f} refusing

In a sense you are right in refusing to join that club. - Bir bakıma, o klübe katılmayı reddetmekte haklısın.

I plan on refusing to do that. - Onu yapmayı reddetmeyi tasarlıyorum.

reddet
{f} rebuff
reddet
{f} repudiated
reddet
gainsay
reddet
disavow
reddet
{f} jilted
reddet
thrown out
reddet
thrownout
reddet
throw#out
reddet
thrown#out
reddet
disaffirm
reddet
flout
reddet
nix
reddet
disowned

Tom's father disowned him. - Tom'un babası onu evlatlıktan reddetti.

Her parents disowned her and kicked her out of the house. - Ebeveynleri onu evlatlıktan reddetti ve onu evden kovdu.

reddet
throwout
التركية - التركية

تعريف reddedilemez في التركية التركية القاموس.

REDDET
(Osmanlı Dönemi) Bir defa reddedi
REDDET
(Osmanlı Dönemi) Güzellikler arasında nazara çarpan çirkinlik
reddedilemez
المفضلات