recording of commentary

listen to the pronunciation of recording of commentary
الإنجليزية - التركية
(Sinema) açıklama seslendirmesi
recording of commentary

  الواصلة

  re·cord·ing of com·men·ta·ry

  التركية النطق

  rıkôrdîng ıv kämınteri

  النطق

  /rəˈkôrdəɴɢ əv ˈkämənˌterē/ /rəˈkɔːrdɪŋ əv ˈkɑːmənˌtɛriː/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات