rebellious or defiant to authority

listen to the pronunciation of rebellious or defiant to authority
الإنجليزية - التركية

تعريف rebellious or defiant to authority في الإنجليزية التركية القاموس.

insubordinate
kafa tutan
insubordinate
itaatsiz
insubordinate
{s} isyankâr
insubordinate
baş kaldıran
insubordinate
{s} asi

Niçin patronuna karşı çok asisin? - Why are you so insubordinate to your boss?

insubordinate
insubordinationbaş kaldırma
insubordinate
{s} başkaldıran
الإنجليزية - الإنجليزية
insubordinate
rebellious or defiant to authority

  الواصلة

  re·bel·lious or de·fi·ant to au·tho·ri·ty

  التركية النطق

  rıbelyıs ır dîfayınt tı ıthôrıti

  النطق

  /rəˈbelyəs ər dəˈfīənt tə əˈᴛʜôrətē/ /rəˈbɛljəs ɜr dɪˈfaɪənt tə əˈθɔːrətiː/

  كلمة اليوم

  recto
المفضلات