reactive power meter

listen to the pronunciation of reactive power meter
الإنجليزية - التركية
(Bilgisayar,Kimya) tepkin güçölçer
tepkin gucolcer
reactive power meter

  الواصلة

  re·ac·tive po·wer me·ter

  التركية النطق

  riäktîv pauır mitır

  النطق

  /rēˈaktəv ˈpouər ˈmētər/ /riːˈæktɪv ˈpaʊɜr ˈmiːtɜr/

  كلمة اليوم

  condescend
المفضلات