ration distributing point

listen to the pronunciation of ration distributing point
الإنجليزية - التركية
(Askeri) RASYON DAĞITMA NOKTASI
ration distributing point

  الواصلة

  ra·tion dis·tri·but·ing point

  التركية النطق

  reyşın dîstrîbyutîng poynt

  النطق

  /ˈrāsʜən dəˈstrəbyo͞otəɴɢ ˈpoint/ /ˈreɪʃən dɪˈstrɪbjuːtɪŋ ˈpɔɪnt/

  كلمة اليوم

  cothurnal
المفضلات