rapid and extensive culture change generated from within a society

listen to the pronunciation of rapid and extensive culture change generated from within a society
الإنجليزية - التركية

تعريف rapid and extensive culture change generated from within a society في الإنجليزية التركية القاموس.

revolution
devrim

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

Meksika'da bir devrim patlak verdi. - A revolution broke out in Mexico.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
الإنجليزية - الإنجليزية
revolution
rapid and extensive culture change generated from within a society

  الواصلة

  rap·id and ex·ten·sive cul·ture change gen·e·ra·ted from with·in a so·ci·e·ty

  التركية النطق

  räpıd ınd îkstensîv kʌlçır çeync cenıreytıd fırm wîdhîn ı sısayıti

  النطق

  /ˈrapəd ənd əkˈstensəv ˈkəlʧər ˈʧānʤ ˈʤenərˌātəd fərm wəˈᴛʜən ə səˈsīətē/ /ˈræpəd ənd ɪkˈstɛnsɪv ˈkʌlʧɜr ˈʧeɪnʤ ˈʤɛnɜrˌeɪtəd fɜrm wɪˈðɪn ə səˈsaɪətiː/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات