rakip

listen to the pronunciation of rakip
التركية - الإنجليزية
rival

It was difficult for King John to keep control over all of his rivals. - Kral John için, rakiplerinin tümünü kontrol altında tutmak çok zordu.

Tom was hired away by a rival company. - Rakip bir şirket tarafından Tom'un işine son verildi.

{i} competitor

Tom is a very tough competitor. - Tom çok sert bir rakip.

Tom is a real competitor. - Tom gerçek bir rakip.

{i} opponent

They were good opponents. - Onlar iyi rakiplerdi.

He is generous to his opponents. - O, rakiplerine göre cömerttir.

opposer
competing
foe
adversary
rival (person, thing)
contender

We didn't mean to disparage our contenders. - Rakiplerimizi kötülemek istemedik.

rival, competitor, antagonist, opponent, adversary
contestant
match
antagonist

Despite being the antagonist in the movie, I liked her character. - Filmde rakip olmamıza rağmen, onun karakterini sevdim.

(a) rival
emulous
rivalrous
rival to
rakip faaliyetler
(Ticaret) competing business
rakip olan
rival
rakip oyuncuyu savunma
(Spor) guarding
rakip oyuncuyu savunmak
(Spor) covering a man
rakip alan
(Spor) opponent court
rakip firma
rival firm
rakip firmalar
(Hukuk) competing undertaking
rakip görmek
see someone as an enemy
rakip görmek
see someone as an opponent
rakip müessese
(Ticaret) competing house
rakip olan
competitive
rakip olarak
emulously
rakip olma
(Ticaret) rivalry
rakip sahada
away
rakip sanayiler
(Hukuk) competing industries
rakip takımlar
(Spor) opponent teams
rakip teklif verilmesi
(Ticaret) competing bids
rakip teklifler
(Ticaret) competing transaction
rakip teşebbüsler
(Hukuk) competing undertaking
rakipler
competitors

How can Tom win if he has no competitors? - Rakipleri yoksa Tom nasıl kazanabilir?

My friend recommended that I shouldn't buy an iPad yet, but to wait until I see what Apple's competitors come out with. - Arkadaşım henüz bir iPad almamam gerektiğini fakat Apple'ın rakiplerinin ne konuşacaklarını görünceye kadar beklememi tavsiye etti.

yenilmek (favori rakip)
be upset
rakipler
rivals

He always takes advantage of the mistakes made by his rivals. - O her zaman rakipleri tarafından yapılan hatalardan yararlanır.

You have to respect your rivals. - Rakiplerinize saygı duymalısınız.

direkt rakip
(Ticaret) direct competitor
ezeli rakip
old rival
ezeli rakip
long-standing rival
ezeli rakip
arch rival
fiili rakip
(Hukuk) actual competitor
karşıt düşman, rakip
(Askeri) a person or group that is oppsed to an Army force mission but is not engaging Army forces in combat operations
siyasi rakip
(Politika, Siyaset) political dissident
yenilebilir (rakip)
vincible
zorlu rakip
(Konuşma Dili) a hard nut to crack
zorlu rakip
(Konuşma Dili) a tough nut to crack
التركية - التركية
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse): "Bakarsın erkek rakibini de, sevgilisini de öldürmüş."- S. F. Abasıyanık
RAKİP
(Hukuk) Binici, sürücü, süvari
الإنجليزية - التركية

تعريف rakip في الإنجليزية التركية القاموس.

rival rakip
-e rakip olmak, ile rekabet etmek
rakip
المفضلات