raise an opinion; adjust the tone of

listen to the pronunciation of raise an opinion; adjust the tone of
الإنجليزية - التركية

تعريف raise an opinion; adjust the tone of في الإنجليزية التركية القاموس.

voice
{i} ses

Bu kuş insan sesini taklit edebilir. - This bird can imitate the human voice.

O, gür bir sesle ağlamaya başladı. - She began to cry in a loud voice.

voice
ötümlüleştirmek
voice
ün
voice
konuşma yetkisi
voice
{f} ifade et
voice
düşünce
voice
söylemek
voice
dile getirmek
voice
{i} ifade

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

voice
{i} ses kalitesi
voice
{i} ses, seda: the human voice insan sesi
voice
{i} fikir
voice
{f} ses çıkarmak
voice
active voice etken çatı
voice
çatı

O edilgen çatı değil. - That is not the passive voice.

O edilgen çatı değil. - That's not the passive voice.

voice
{i} söz
voice
{i} ses tonu

Benimle ne cüretle o ses tonuyla konuşursun! - How dare you speak to me in that tone of voice!

Tom öğretmeniyle o ses tonuyla konuşmamalıydı. - Tom ought not to have spoken to his teacher in that tone of voice.

الإنجليزية - الإنجليزية
{f} voice
raise an opinion; adjust the tone of
المفضلات