radius of visibility

listen to the pronunciation of radius of visibility
الإنجليزية - التركية
(Askeri) GÖRÜŞ YARIÇAPI: Bir gözcünün belirli bir noktadan her istikametle görebileceği azami mesafe. Özellikle bir uçaktaki rasıdın görebileceği mesafe
(Askeri) görüş yarıçapı
radius of visibility

  الواصلة

  ra·di·us of vis·i·bi·li·ty

  التركية النطق

  reydiıs ıv vîzıbîlîti

  النطق

  /ˈrādēəs əv ˌvəzəˈbələtē/ /ˈreɪdiːəs əv ˌvɪzəˈbɪlɪtiː/

  كلمة اليوم

  misology
المفضلات