quite a while

listen to the pronunciation of quite a while
الإنجليزية - التركية
uzun bir süre
kısa bir süre önce
some time
bir ara

Bir ara bir içki için buluşmalıyız. - We must get together for a drink some time.

O, bir ara orada kaldı. - He stayed there some time.

some time
günün birinde

Yeni bir cümle, şişe içindeki bir mektup gibidir: günün birinde çevrilecektir. - A new sentence is like a letter in a bottle: it will be translated some time.

Aşk, harika bir duygu, herkese hayatında günün birinde gelir. - Love, which is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in their life.

some time
gelecekte
الإنجليزية - الإنجليزية
some time
quite a while
المفضلات