quickly and eagerly to eat or drink

listen to the pronunciation of quickly and eagerly to eat or drink
الإنجليزية - التركية
istekle ve çabucak yemek veya içmek
quickly and eagerly to eat or drink

  الواصلة

  quick·ly and ea·ger·ly to eat or drink

  التركية النطق

  kwîkli ınd igırli tı it ır drîngk

  النطق

  /ˈkwəklē ənd ˈēgərlē tə ˈēt ər ˈdrəɴɢk/ /ˈkwɪkliː ənd ˈiːɡɜrliː tə ˈiːt ɜr ˈdrɪŋk/

  كلمة اليوم

  boeotian
المفضلات