question closely

listen to the pronunciation of question closely
الإنجليزية - التركية

تعريف question closely في الإنجليزية التركية القاموس.

examine
{f} incelemek

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

Doktor midemi incelemek için X-ışınları kullandı. - The doctor used X-rays to examine my stomach.

examine
{f} muayene etmek

Seni muayene etmek zorundayım. - I have to examine you.

examine
{f} yoklamak
examine
{f} sınav yapmak
examine
{f} dikkatle gözden geçirmek
examine
ayırtman
examine
{f} incelemek, tetkik etmek
examine
mümeyyiz
examine
mütalaa etmek
examine
müfettiş

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

Müfettişler incelenmek için bir bardak ve bir çift çorap gönderdi. - The investigators sent a glass and a pair of socks to be examined.

examine
sınavdan geçirmek
examine
incele

Gümrük memurları kutuları inceledi. - The customs officials examined the boxes.

Soruyu bütünü ile inceleyin. - Examine the question in its entirety.

examine
tekşirmek
examine
(fiil) denetlemek, sorguya çekmek, yoklamak, sınamak, eleştirmek, muayene etmek, sınav yapmak, incelemek, sorgulamak
examine
{f} sınamak
examine
{f} eleştirmek
examine
{f} denetlemek
الإنجليزية - الإنجليزية
examine
question closely

  الواصلة

  ques·tion close·ly

  التركية النطق

  kwesçın klōsli

  النطق

  /ˈkwesʧən ˈklōslē/ /ˈkwɛsʧən ˈkloʊsliː/

  كلمة اليوم

  mojo
المفضلات