quality of being moderate and avoiding extremes

listen to the pronunciation of quality of being moderate and avoiding extremes
الإنجليزية - التركية

تعريف quality of being moderate and avoiding extremes في الإنجليزية التركية القاموس.

moderation
{i} ılım

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

moderation
{i} ılımlılık

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

moderation
{i} yatıştırma, yumuşatma, azaltma, hafifletme; yatışma, yumuşama, azalma, hafifleme
moderation
azaltma
moderation
yumuşatma
moderation
yatıştırma
moderation
hafifletme
moderation
hafifleme
moderation
(Tıp) moderasyon
moderation
(Dilbilim) özdenetim
moderation
ılımlama
moderation
yavaşlatma
moderation
itidalle
moderation
ılım/yumuşama
moderation
{i} ölçülü olma
moderation
insaf
moderation
in moderation ifrata gitmeden
الإنجليزية - الإنجليزية
moderation
quality of being moderate and avoiding extremes

  الواصلة

  qua·li·ty of be·ing mod·er·ate and avoiding extremes

  التركية النطق

  kwälıti ıv biîng mädırıt ınd ıvoydîng îkstrimz

  النطق

  /ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈmädərət ənd əˈvoidəɴɢ əkˈstrēmz/ /ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈmɑːdɜrət ənd əˈvɔɪdɪŋ ɪkˈstriːmz/

  كلمة اليوم

  sexagesimal
المفضلات