quality of being antiquated

listen to the pronunciation of quality of being antiquated
الإنجليزية - التركية
köhne varlık kalitesi
الإنجليزية - الإنجليزية
antiquatedness
quality of being antiquated

  الواصلة

  qua·li·ty of be·ing an·ti·qua·ted

  التركية النطق

  kwälıti ıv biîng äntıkweytıd

  النطق

  /ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈantəˌkwātəd/ /ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈæntəˌkweɪtəd/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات