put the kettle on

listen to the pronunciation of put the kettle on
الإنجليزية - التركية
çaydanlığı ateşe koymak
su kaynatmak
الإنجليزية - الإنجليزية
boil water in order to make coffee or another hot beverage
put the kettle on

  الواصلة

  put the ket·tle on

  التركية النطق

  pût dhi ketıl ôn

  النطق

  /ˈpo͝ot ᴛʜē ˈketəl ˈôn/ /ˈpʊt ðiː ˈkɛtəl ˈɔːn/

  كلمة اليوم

  clamant
المفضلات