public opinion survey

listen to the pronunciation of public opinion survey
الإنجليزية - التركية
kamuoyu yoklaması
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف public opinion survey في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

a public opinion survey
canvass
public opinion survey

  الواصلة

  pub·lic o·pin·ion sur·vey

  التركية النطق

  pʌblîk ıpînyın sırvey

  النطق

  /ˈpəblək əˈpənyən sərˈvā/ /ˈpʌblɪk əˈpɪnjən sɜrˈveɪ/

  كلمة اليوم

  hors de combat
المفضلات