psikiyatr, psikiyatri uzmanı

listen to the pronunciation of psikiyatr, psikiyatri uzmanı
التركية - الإنجليزية
{i} psychiatrist
psikiyatr, psikiyatri uzmanı
المفضلات