provide consistent result

listen to the pronunciation of provide consistent result
الإنجليزية - التركية
istikrarlı sonuç sağlamak
tutarlı sonuç sağlamak
provide consistent result

  الواصلة

  pro·vide con·sist·ent re·sult

  التركية النطق

  prıvayd kınsîstınt rizʌlt

  النطق

  /prəˈvīd kənˈsəstənt rēˈzəlt/ /prəˈvaɪd kənˈsɪstənt riːˈzʌlt/

  كلمة اليوم

  jocose
المفضلات