protected from view or disturbance by others; secluded

listen to the pronunciation of protected from view or disturbance by others; secluded
الإنجليزية - التركية

تعريف protected from view or disturbance by others; secluded في الإنجليزية التركية القاموس.

private
privateness mahremlik
private
{s} kişisel
private
(Ticaret) kişiye özgü
private
ç
private
asker
private
{i} er
private
takım taklavat
private
gözlerden uzak
private
sakin
private
cinsel kılganlar
private
edep yerleri
private
{s} kişiye özel
private
özellik
private
{s} yalnız
private
özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk
private
in private mahrem olarak
private
{s} 1. özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk
private
{s} gizli

Tom bana ondan gizlice bahsetti. - Tom told me about it in private.

Sırlarımı gizli tutmaya söz veriyor musun? - Do you promise to keep my secrets private?

الإنجليزية - الإنجليزية
private

Can we go someplace more private.

protected from view or disturbance by others; secluded
المفضلات