propose as a candidate for some honor

listen to the pronunciation of propose as a candidate for some honor
الإنجليزية - التركية

تعريف propose as a candidate for some honor في الإنجليزية التركية القاموس.

put forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
nominate
{f} atamak
nominate
{f} aday göstermek

Ben, başkan olarak Don Jones'u aday göstermek istiyorum. - I would like to nominate Don Jones as chairman.

nominate
{f} aday olarak göstermek
put forward
öne sürmek
put forward
adaylığını koymak
put forward
meydana atmak
nominate
adaylığını önermek
nominate
ata

Başkan onu dışişleri bakanı olarak atadı. - The President nominated him to be Secretary of State.

nominate
tayin etmek
put forward
ortaya atmak
put forward
önermek, ileri sürmek
nominate
{f} atamak, görevlendirmek
nominate
ata/öner
nominate
{f} resmen kararlaştırmak
put forward
iddia etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
put up
nominate
put forward
propose as a candidate for some honor

  الواصلة

  pro·pose as a can·di·date for some hon·or

  التركية النطق

  prıpōz äz ı kändıdeyt fôr sʌm änır

  النطق

  /prəˈpōz ˈaz ə ˈkandədāt ˈfôr ˈsəm ˈänər/ /prəˈpoʊz ˈæz ə ˈkændədeɪt ˈfɔːr ˈsʌm ˈɑːnɜr/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات