professional associations

listen to the pronunciation of professional associations
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) meslek odaları
mesleki dernekler
professional association
meslek birliği
professional association
mesleki arkadaşlık
professional association
meslek kuruluşu
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف professional associations في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

professional association
an association of practitioners of a given profession
professional associations

  الواصلة

  pro·fes·sion·al associations

  التركية النطق

  prıfeşınıl ısōsieyşınz

  النطق

  /prəˈfesʜənəl əˌsōsēˈāsʜənz/ /prəˈfɛʃənəl əˌsoʊsiːˈeɪʃənz/

  كلمة اليوم

  ides
المفضلات